آخرین خبرها

اسامی برندگان دوره دوم مسابقه میقات حج

اسامی برندگان دوره دوم مسابقه میقات حج

اسامی برندگان  مسابقه میقات حج

دوره : دوم- تابستان۹۴

۱-آقای عبدالغفار کمی       از     تهران                    ۱۱۸۱…۰۹۱۱

۲-آقای سعید رستمی      از     مشهد                     ۴۸۱۴…۰۹۱۵

۳-آقای آق سنلو               از   بندرترکمن                 ۹۷۸۹…۰۹۱۱

۴-آقای رضا مشتاقی       از     گرگان                     ۴۵۷۵…۰۹۱۱

۵-آقای حسین احمدی      از     یزد                        ۲۵۳۲…۰۹۱۳

۶-آقای علی سلیمی       از   بوشهر                         ۲۵۷۴…۰۹۱۷

میقات حج اولین مرکز تخصصی خرید و فروش فیش حج تمتع و عمره از تمامی شما شرکت کنندگان عزیز کمال تشکر و قدردانی را دارد انشالله شما یکی از برندگان دوره های بعدی ما باشید.