آخرین خبرها

بایگانی برچسب : قفس

وفا نیست،جافا هست

وفا نیست، جفا هست صفا نیست،خطا هست رها نیست،خدا هست آری خدا هست،خدا هست همو می داند راز پژمردگی گل سرخ یا که افسردگی پرنده محبوس قفس آری فقط او می داند که چه می گویم من یا چه می خواهد او پس خدا هست هنوز پس خدا هست هنوز…..     سروده ای از الهه براتی ادامه مطلب »