آخرین خبرها

بایگانی برچسب : محضر خدا

رفتار در اعمال حج

مستحب است که فرد مسلمان اعمالش را با بصیرت و بدون شتاب انجام دهد و با صبر و حوصله کافی به انجام اعمال حج بپردازد و طوری نباشد که زائران دیگر و حجاج را معطل اعمال و زیارت خود کند. او باید در طول سفر و بعد از آن تقوا پیش گرفته و با روی خوش و گشاده برخورد کند ... ادامه مطلب »